Common Rail Enjektör

Common Rail Enjektör yanma odasına gönderilen yakıtın tam miktarını ayarlar. Enjektörlerin hassas açılma ve kapanması her bir meme tutucu gövdeye takılı elektrovalfler ile elektronik olarak kontrol edilir.common-rail-enjektor

Common Rail Enjeksiyon sisteminin amacı ilerlemeyi, enjeksiyon süresi ve basıncı, motorun çalışma koşullarına bağlı olarak yanmayı mükemmel yöneterek – silindir üzerinden – ayrı ayrı kontrol edebilmektir.

Common Rail Enjektör sistem içinde yanma odasına gönderilen yakıtı tam miktarda ayarlayan hayati bir bileşendir. Enjektörlerin hassas açılma ve kapanması her bir meme tutucu gövdeye takılı elektrovalfler ile elektronik olarak kontrol edilir.

Delphi Common Rail Enjektörler Renault, Ford ve Kia dahil dünyanın en büyük araç üreticilerinin en yaygın araçlarının bir miktarına takılmıştır.

Back to top